Whatsappa yazın
Maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT) insan bədəninin bütün daxili orqanlarını müayinə edilməsini, eləcə də dərində yerləşmiş bioloji toxumaların viziullaşmasını təmin edir. MRT-dən sinir sisteminin, sümük iliyi, oynaq-əzələ sistemi və yumşaq toxumaların müayinəsində istifadə olunur. Klinikamızda MRT aparatı vasitəsilə baş-beyin, hipofiz, göz almaları, boyun orqanları, fəqərə sütunu və onurğa beyni, döş qəfəsi orqanları, qarın boşluğu orqanları, çanaq orqanları, sümük-oynaq sistemi, yumşaq toxumalarda meydana gələn dəyişiklikləri aşkar etmək mümkündür. Qeyd edək ki, MRT mürəkkəb olsa da, təhlükəsiz və effektiv diaqnostika üsuludur ki, ionlaşdırıcı şüalanma ilə bağlı deyil.

Analiz nəticələrinə bax