Whatsappa yazın

Rəqəmsal rentgen

Rentgen-müayinə metodu yüz ildən artıqdır ki, tibbdə istifadə olunmasına baxmayaraq hələ də aktuallığını və diaqnostik əhəmiyyətini saxlamasıdır.

Rentgenoqrafiya ag ciyər xəstəliklərinin rutin müayinəsidir. Bu cihaz vasitəsi ilə böyük ölçülü rentgen şəkillər əldə etmək olur.  Bundan başqa skeletin travmalarında, sınıqlar və çatların aşkar edilməsində, həmçinin onurğanın müxtəlif nahiyyələrinin degenerativ dəyişikliklərinin, destruktiv ya da litik törəmələrin aşkar edilməsində istifadə olunur. Eyni zamanda anadangəlmə skelet patologiyalarında geniş tətbiq olunur.

Analiz nəticələrinə bax